سازنده
  • Bitmain
  • Canaan
  • CoolWallet
  • Dorj
  • Innosilicon
  • Ledger
  • MicroBT
  • Trezor
  مدل
   • A10 Pro+
   • A11 Pro
   • A6+
   • Antminer D7
   • Antminer DR5
   • Antminer E9
   • Antminer L3+
   • Antminer L7
   • Antminer S17+
   • Antminer S19
   • Antminer S19 Pro
   • Antminer S19 XP
   • Antminer S19i
   • Antminer S19j
   • Antminer S19j Pro
   • Antminer S9i
   • Antminer S9j
   • Antminer T17+
   • Antminer T17e
   • Antminer T19
   • Antminer Z15
   • AvalonMiner 1246
   • S17 Pro
   • T2T (T2 Turbo)
   • T2T H+
   • T2T HF+
   • T2T S
   • T2T Z
   • T3+
   • Whatsminer M20s
   • Whatsminer M21s
   • Whatsminer M31S+
   • Whatsminer M32
   الگوریتم
    • Blake256R14
    • Equihash
    • EtHash
    • Scrypt
    • SHA-256
    • X11
    قدرت پردازش
     • 1.5 گیگاهش بر ثانیه
     • 100 تراهش بر ثانیه
     • 104 تراهش بر ثانیه
     • 110 تراهش بر ثانیه
     • 1286 گیگاهش بر ثانیه
     • 14 تراهش بر ثانیه
     • 14.5 تراهش بر ثانیه
     • 140 تراهش بر ثانیه
     • 2 گیگاهش بر ثانیه
     • 2200 مگاهش بر ثانیه
     • 26 تراهش بر ثانیه
     • 3 گیگاهش بر ثانیه
     • 30 تراهش بر ثانیه
     • 32 تراهش بر ثانیه
     • 33 تراهش بر ثانیه
     • 35 تراهش بر ثانیه
     • 36 تراهش بر ثانیه
     • 37 تراهش بر ثانیه
     • 40 تراهش بر ثانیه
     • 42 تراهش بر ثانیه
     • 420 کیلوسول بر ثانیه
     • 44 تراهش بر ثانیه
     • 500 مگاهش بر ثانیه
     • 504 مگاهش بر ثانیه
     • 52 تراهش بر ثانیه
     • 53 تراهش بر ثانیه
     • 54 تراهش بر ثانیه
     • 55 تراهش بر ثانیه
     • 56 تراهش بر ثانیه
     • 57 تراهش بر ثانیه
     • 58 تراهش بر ثانیه
     • 580 مگاهش بر ثانیه
     • 60 تراهش بر ثانیه
     • 600 مگاهش بر ثانیه
     • 61 تراهش بر ثانیه
     • 62 تراهش بر ثانیه
     • 64 تراهش بر ثانیه
     • 65 تراهش بر ثانیه
     • 66 تراهش بر ثانیه
     • 67 تراهش بر ثانیه
     • 68 تراهش بر ثانیه
     • 70 تراهش بر ثانیه
     • 720 مگاهش بر ثانیه
     • 73 تراهش بر ثانیه
     • 750 مگاهش بر ثانیه
     • 76 تراهش بر ثانیه
     • 80 تراهش بر ثانیه
     • 82 تراهش بر ثانیه
     • 84 تراهش بر ثانیه
     • 86 تراهش بر ثانیه
     • 9.16 گیگاهش بر ثانیه
     • 9.5 گیگاهش بر ثانیه
     • 90 تراهش بر ثانیه
     • 92 تراهش بر ثانیه
     • 92.5 تراهش بر ثانیه
     • 94 تراهش بر ثانیه
     • 95 تراهش بر ثانیه
     • 96 تراهش بر ثانیه
     توان مصرفی
      • 1320 وات در ساعت
      • 1350 وات در ساعت
      • 1510 وات در ساعت
      • 1610 وات در ساعت
      • 2094 وات در ساعت
      • 2100 وات در ساعت
      • 2200 وات در ساعت
      • 2350 وات در ساعت
      • 2500 وات در ساعت
      • 2556 وات در ساعت
      • 2600 وات در ساعت
      • 2680 وات در ساعت
      • 2714 وات در ساعت
      • 2750 وات در ساعت
      • 2800 وات در ساعت
      • 2829 وات در ساعت
      • 2832 وات در ساعت
      • 2900 وات در ساعت
      • 2904 وات در ساعت
      • 2915 وات در ساعت
      • 2920 وات در ساعت
      • 2950 وات در ساعت
      • 2967 وات در ساعت
      • 3010 وات در ساعت
      • 3024 وات در ساعت
      • 3040 وات در ساعت
      • 3050 وات در ساعت
      • 3068 وات در ساعت
      • 3100 وات در ساعت
      • 3105 وات در ساعت
      • 3120 وات در ساعت
      • 3136 وات در ساعت
      • 3148 وات در ساعت
      • 3150 وات در ساعت
      • 3200 وات در ساعت
      • 3224 وات در ساعت
      • 3243 وات در ساعت
      • 3248 وات در ساعت
      • 3250 وات در ساعت
      • 3300 وات در ساعت
      • 3328 وات در ساعت
      • 3360 وات در ساعت
      • 3420 وات در ساعت
      • 3425 وات در ساعت
      • 3434 وات در ساعت
      • 3444 وات در ساعت
      • 3536 وات در ساعت
      • 800 وات در ساعت
      • 910 وات در ساعت
      • 942 وات در ساعت
      • 960 وات در ساعت
      فیلتر بر اساس قیمت