سازنده
  • BitmainBitmain
  • CanaanCanaan
  • CoolWallet
  • Dorj
  • InnosiliconInnosilicon
  • Ledger
  • MicroBTMicroBT
  • Trezor
  مدل
   • A10 Pro
   • Antminer S17+
   • Antminer S19
   • Antminer S19 Pro
   • Antminer S19j
   • Antminer S19j Pro
   • Antminer S9i
   • Antminer S9j
   • Antminer T17+
   • Antminer T17e
   • Antminer T19
   • Antminer Z15
   • AvalonMiner 1246
   • Nano S
   • Nano X
   • One
   • S
   • T
   • T2T Z
   • T2T+ HF
   • Whatsminer M20s
   • Whatsminer M21
   • Whatsminer M21s
   • Whatsminer M31S+
   • Whatsminer M32
   الگوریتم
    • Equihash
    • EtHash
    • SHA-256
    قدرت پردازش
     • 100 تراهش بر ثانیه
     • 110 تراهش بر ثانیه
     • 14 تراهش بر ثانیه
     • 14.5 تراهش بر ثانیه
     • 2000 مگاهش بر ثانیه
     • 30 تراهش بر ثانیه
     • 32 تراهش بر ثانیه
     • 420 کیلوسول بر ثانیه
     • 500 مگاهش بر ثانیه
     • 53 تراهش بر ثانیه
     • 55 تراهش بر ثانیه
     • 56 تراهش بر ثانیه
     • 58 تراهش بر ثانیه
     • 60 تراهش بر ثانیه
     • 61 تراهش بر ثانیه
     • 62 تراهش بر ثانیه
     • 64 تراهش بر ثانیه
     • 66 تراهش بر ثانیه
     • 67 تراهش بر ثانیه
     • 68 تراهش بر ثانیه
     • 70 تراهش بر ثانیه
     • 73 تراهش بر ثانیه
     • 750 مگاهش بر ثانیه
     • 76 تراهش بر ثانیه
     • 80 تراهش بر ثانیه
     • 84 تراهش بر ثانیه
     • 90 تراهش بر ثانیه
     • 95 تراهش بر ثانیه
     توان مصرفی
      • 1320 وات در ساعت
      • 1350 وات در ساعت
      • 1510 وات در ساعت
      • 2200 وات در ساعت
      • 2500 وات در ساعت
      • 2680 وات در ساعت
      • 2750 وات در ساعت
      • 2800 وات در ساعت
      • 2900 وات در ساعت
      • 2915 وات در ساعت
      • 2920 وات در ساعت
      • 3040 وات در ساعت
      • 3050 وات در ساعت
      • 3100 وات در ساعت
      • 3120 وات در ساعت
      • 3150 وات در ساعت
      • 3200 وات در ساعت
      • 3224 وات در ساعت
      • 3250 وات در ساعت
      • 3328 وات در ساعت
      • 3360 وات در ساعت
      • 3420 وات در ساعت
      • 3434 وات در ساعت
      • 3536 وات در ساعت
      • 960 وات در ساعت
      فیلتر بر اساس قیمت
       bitcoin

       Bitcoin (BTC)

       $ 60,494.00
       ethereum

       Ethereum (ETH)

       $ 2,164.14
       litecoin

       Litecoin (LTC)

       $ 256.90
       bitcoin-cash

       Bitcoin Cash (BCH)

       $ 690.30
       tron

       TRON (TRX)

       $ 0.135370
       dogecoin

       Dogecoin (DOGE)

       $ 0.072028
       monero

       Monero (XMR)

       $ 325.22
       dash

       Dash (DASH)

       $ 292.29
       ethereum-classic

       Ethereum Classic (ETC)

       $ 20.22
       zcash

       Zcash (ZEC)

       $ 230.68
       decred

       Decred (DCR)

       $ 196.11