نمایش 1–12 از 51 نتیجه

ماینر Antminer L7 9.5Gh/s

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer L7 9.3Gh/s

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer L7 9.16Gh/s

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer L7 9.05Gh/s

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer L7 8.8Gh/s

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer E9 2.4Gh/s

۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer S19 XP 140Th/s

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer D7 1286Gh/s

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer Z15 420Ksol/s

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer D7 1157Gh/s

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer S19 Pro 110Th/s

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قانونی

ماینر Antminer S19j Pro 104Th/s

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش