نمایش 1–12 از 240 نتیجه

ماینر Antminer L7 9.5Gh/s

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی

ماینر Antminer L7 9.16Gh/s

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی

ماینر Antminer D7 1286Gh/s

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی

ماینر Antminer DR5 35Th/s

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی

ماینر Antminer S19 Pro 110Th/s

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قانونی

ماینر Antminer T19 84Th/s

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قانونی

ماینر Innosilicon A10 Pro 500Mh/s

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31s 74Th/s

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 70Th/s

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31s 76Th/s

۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 62Th/s

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 60Th/s

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان