نمایش 1–12 از 46 نتیجه

ماینر Whatsminer M50S 126Th/s

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Whatsminer M50 118Th/s

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S++ 110Th/s

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S++ 108Th/s

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S+ 100Th/s

۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S 76Th/s

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S 74Th/s

۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S 72Th/s

۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S 70Th/s

۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M20S 68Th/s

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 68Th/s

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 66Th/s

۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان