نمایش 1–12 از 43 نتیجه

ماینر Whatsminer M50S 126Th/s

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Whatsminer M50 114Th/s

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Whatsminer M50 112Th/s

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Whatsminer M30S++ 110Th/s

۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S++ 108Th/s

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S+ 102Th/s

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S+ 100Th/s

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S 92Th/s

۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S 90Th/s

۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S 88Th/s

۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 84Th/s

۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S 82Th/s

۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان