bitcoin-category
litecoin-category
dash-category
decred-category
helium-category
ethereum-category
dogecoin-category
zcash-category
kadena-category
siacoin-category
قدرت پردازش
    توان مصرفی
      قیمت

        ارز دیجیتال دیکرد بر اساس تکنولوژی بلاکچین ساخته شده و از مدل PoW (اثبات کار) و دریافت پاداش برای استخراج استفاده می کند. هدف اصلی Decred استفاده از یک مدل دولتی برای کمک به جامعه می باشد