نمایش 37–48 از 95 نتیجه

ماینر Antminer T17+ 58Th/s

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M21S 58Th/s

۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M21S 56Th/s

۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T17 42Th/s

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Innosilicon T2Th+ 36Th/s

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Innosilicon T2Th+ 37Th/s

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Innosilicon T2Thf 30Th/s

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Innosilicon T2Thm 30Th/s

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Innosilicon T2Th 30Th/s

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Innosilicon T2Tz 30Th/s

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer L3++ 580Mh/s

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer L3+ 504Mh/s

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان