نمایش 13–24 از 95 نتیجه

ماینر Antminer S19j Pro 104Th/s

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T19 84Th/s

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j Pro 100Th/s

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19 Pro 110Th/s

۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j 90Th/s

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j Pro 96Th/s

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T19 88Th/s

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j Pro 92Th/s

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S+ 88Th/s

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19 95Th/s

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Innosilicon A10 Pro 500Mh/s

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M21S 60Th/s

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان