نمایش 25–36 از 95 نتیجه

ماینر Whatsminer M31S+ 84Th/s

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 82Th/s

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 80Th/s

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 78Th/s

۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 76Th/s

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T17+ 61Th/s

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 70Th/s

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 68Th/s

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M20S 68Th/s

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T17e 53Th/s

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 64Th/s

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 62Th/s

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان