نمایش 1–12 از 94 نتیجه

ماینر Antminer S19 XP 140Th/s

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer S19 Pro 110Th/s

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M50S 126Th/s

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Whatsminer M50 114Th/s

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Whatsminer M50 112Th/s

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Whatsminer M30S++ 110Th/s

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S++ 108Th/s

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j Pro 104Th/s

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer S19j Pro 100Th/s

۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer S19j Pro 96Th/s

۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer S19j Pro 92Th/s

۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer S19j 94Th/s

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش