نمایش 1–12 از 55 نتیجه

ماینر Antminer S19 Pro 110Th/s

445,000,000 تومان | قانونی

ماینر Antminer S19 95Th/s

350,000,000 تومان

ماینر Antminer T19 84Th/s

345,000,000 تومان | قانونی

ماینر Whatsminer M31s 74Th/s

290,000,000 تومان

ماینر Whatsminer M32 70Th/s

270,000,000 تومان

ماینر Whatsminer M32 68Th/s

240,000,000 تومان

ماینر Whatsminer M20s 68Th/s

157,000,000 تومان230,000,000 تومان

ماینر Whatsminer M32 64Th/s

220,000,000 تومان

ماینر Whatsminer M32 62Th/s

215,000,000 تومان

ماینر Whatsminer M32 60Th/s

210,000,000 تومان

ماینر Whatsminer M21s 58Th/s

132,000,000 تومان165,000,000 تومان

ماینر Whatsminer M21s 56Th/s

128,000,000 تومان