نمایش 1–12 از 75 نتیجه

ماینر Antminer S19 XP 140Th/s

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S++ 110Th/s

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j Pro 104Th/s

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T19 84Th/s

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j Pro 100Th/s

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19 Pro 110Th/s

۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j 90Th/s

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j Pro 96Th/s

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T19 88Th/s

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19j Pro 92Th/s

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S+ 88Th/s

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19 95Th/s

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان