نمایش 13–24 از 95 نتیجه

ماینر Antminer S19j 82Th/s

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer S19 95Th/s

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Whatsminer M30S++ 108Th/s

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S+ 100Th/s

۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19i 92.5Th/s

۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Whatsminer M31S 76Th/s

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S 74Th/s

۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S 72Th/s

۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T19 88Th/s

۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S 70Th/s

۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T19 84Th/s

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M20S 68Th/s

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان