الگوریتم Equihash

الگوریتم Equihash بسیار منعطف بوده و حافظه محور است. در این الگوریتم زمان لازم جهت تکمیل یک مسئله محاسباتی مشخص با توجه به مقدار حافظه تعیین می شود. زی کش معروف ترین ارز دیجیتال این پلتفرم می باشد. این الگوریتم نامتقارن بوده، این بدین معناست که یک تایید کننده به اندازه اثبات کننده حافظه مصرف نمی کند

ارز های قابل استخراج

zcash

Zcash (ZEC)

1,972,603 تومان 3.45%

دستگاه های استخراج