الگوریتم Blake256R14

الگوریتم Blake256R14 یک نسخه از پلتفرم Blake و زیر مجموعه ای از الگوریتم Blake256 بوده و با استفاده از 14 دور هشینگ، امنیت و سرعت بالایی را برای استخراج تنها ارز خود یعنی دیکرد فراهم نموده است. این الگوریتم از کلمات 32 بیتی استفاد می نماید و خروجی 256 بیتی تولید می کند

ارز های قابل استخراج

decred

Decred (DCR)

885,021 تومان 14.06%

دستگاه های استخراج