نمایش 1–12 از 24 نتیجه

ماینر Goldshell KD-BOX Pro 2.6Th/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Goldshell KD Lite 16.2Th/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Goldshell KD-BOX 1.6Th/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Whatsminer M50S 126Th/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Antminer L7 8.8Gh/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Antminer L7 9.05Gh/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Antminer L7 9.3Gh/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Antminer D7 1157Gh/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Antminer S19 XP 140Th/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Antminer D7 1286Gh/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Innosilicon A11 1.5Gh/s

تماس بگیرید | پیش فروش

ماینر Antminer S19i 92.5Th/s

تماس بگیرید | پیش فروش