نمایش 1–12 از 45 نتیجه

ماینر Jasminer X4-1U 520Mh/s

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S++ 110Th/s

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S++ 108Th/s

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S+ 102Th/s

۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S+ 100Th/s

۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S 92Th/s

۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer S19 90Th/s

۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S 90Th/s

۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S 88Th/s

۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T19 88Th/s

۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S 82Th/s

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Antminer T19 84Th/s

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان