نمایش 1–12 از 31 نتیجه

ماینر Whatsminer M30S++ 110Th/s

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M30S+ 88Th/s

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M21S 60Th/s

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 84Th/s

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 82Th/s

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 80Th/s

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 78Th/s

۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M31S+ 76Th/s

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 70Th/s

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 68Th/s

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M20S 68Th/s

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماینر Whatsminer M32 64Th/s

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان