نمایش 1–12 از 36 نتیجه

ماینر Antminer S19 Pro 110Th/s

445,000,000 تومان | قانونی

ماینر Antminer S19 95Th/s

350,000,000 تومان

ماینر Antminer T19 84Th/s

345,000,000 تومان | قانونی

ماینر Antminer T17+ 58Th/s

120,000,000 تومان | قانونی

ماینر Antminer T17 42Th/s

75,000,000 تومان

ماینر Antminer T17 40Th/s

72,000,000 تومان

ماینر Antminer L3++ 580Mh/s

52,000,000 تومان

ماینر Antminer L3+ 504Mh/s

48,000,000 تومان

ماینر Antminer S9j 14Th/s

25,000,000 تومان

ماینر Antminer S9i 14.5Th/s

25,000,000 تومان

ماینر Antminer S9i 14Th/s

25,000,000 تومان

ماینر Antminer S9j 14.5Th/s

25,000,000 تومان