نمایش 1–12 از 280 نتیجه

ماینر Antminer KA3 166Th/s

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی

ماینر Antminer L7 9.5Gh/s

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer L7 9.3Gh/s

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer L7 9.16Gh/s

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer L7 9.05Gh/s

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer L7 8.8Gh/s

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer S19 XP 140Th/s

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer E9 2.4Gh/s

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer K7 63.5Th/s

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی

ماینر Antminer D7 1286Gh/s

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer Z15 420Ksol/s

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش

ماینر Antminer D7 1157Gh/s

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پیش فروش